I forbindelse med installasjon av en del vaske- og oppvaskmaskiner, samt en del andre kjøkkenmaskiner, blir ofte kommunen kontaktet for å få oppgitt verdier for hardhet (ofte oppgitt i °dH tyske hardhetsgrader)

Vaskemaskin
 

Innholdet av kalsium måles ofte i tyske hardhetsgrader, dH°. Skalaen går fra 0 til 30, hvor 0 er bløtt vann og 30 er hardt. En grad tilsvarer et innhold av 10 mg kalsiumoksid per liter vann.

Hardheten i det kommunale drikkevannet i Alstahaug tilsvarer ca 1,5 °dH (tyske hardhetsgrader) alt. 0,65 mmol/liter (Alkalitet)