Klimaregnskap

Klimaregnskap er utarbeidet for utvalgte kommuner på Helgeland for å få kartlagt lokale utfordringer.

Klimaregnskap 2020