Bolig- og byggsektoren står i dag for nærmere 40 prosent av energibruken og 40 prosent av materialbruken, mens byggavfallet utgjør en betydelig del av avfall til deponi. Energi- og miljøutfordringene gjør det viktig å bygge med god kvalitet og satse på jevnlig fornyelse av den eksisterende bygningsmassen. Bærekraftig kvalitet i boliger, bygg og bygde omgivelser reduserer miljøbelastningene og bedrer livskvaliteten også for kommende generasjoner.

 

Enova kan gi deg tilskudd til energisparende tiltak og energirådgivning.

 

Fjerne oljetank

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger lov å fyre med fossil olje. Det vil si at du som fortsatt har oljefyr eller oljekamin som bruker vanlig fyringsolje eller parafin, må finne noe annet å varme opp boligen din.

Les mer om hvordan du kan fjerne oljetanken din her.

 

Måle radon

Ny strålevernforskrift stiller krav til måling om radonkonsentrasjon i skoler, barnehager og utleieboliger. Du må ikke måle radon i ditt eget hus, men hvis du leier ut deler av eller hele boligen må du måle. Nybygg må ha radonsikring. 

Statens strålevern har mer informasjon om radon og måling på sin nettside.