Hvorfor er hageavfall et problem?

Hageavfall som dumpes i friområdene er ulovlig og regnes som forsøpling på samme måte som dumping av annet avfall. Du tror kanskje at hageavfallet råtner og forsvinner av seg selv. Derfor er det kanskje ikke så farlig å dumpe «grøntavfall» i grønne områder. Det går jo tilbake til grønt?

Men dumping av hageavfall skaper flere problemer. Ofte blir det kastet annet avfall på slike villfyllinger, og kommunen må bruke ressurser på å fjerne dette. Det mest alvorlige er spredning av uønskede skadedyr og plantearter som skader naturen i Norge.

Hageavfallshauger er nemlig perfekte yngleplasser for skadedyr som brunsnegler, fluer og rotter. Det gir risiko for spredning av plantesykdommer og fører til uønsket spredning av hageplanter. Dette kan igjen føre til at hjemlige arter blir utkonkurrert og at biologisk mangfold går tapt.

Brunsneglens liv

Brunskogsneglen lever i ett år. Tidlig på våren kommer de små sneglene ut av skjulestedene sine for i løpet av sommeren spise seg større og større, før de parrer seg, legger egg og dør. Hver snegle kan legge opp mot 400 egg på ettersommeren og tidlig på høsten. Disse klekkes senere samme år og etter hvert finner småsneglene seg et skjulested der de kan overvintre.

Det er ingen grunn til å plage sneglene mer enn nødvendig ved avlivning. NIBIO anbefaler avliving av sneglene med én av følgende metoder:

•             Klipp sneglen i to med en saks, spade eller annet redskap.

•             Ha dem i en beholder og hell kokende vann over.

•             Putt dem i en plastboks og legg den i fryseboksen ved minus 20 grader i ett døgn.

Disse kan trygt graves ned, kastes i komposten eller bare la ligge. Eventuelle egg inne i sneglen vil ikke klekke.

Så hva er lurt å gjøre med hageavfallet?

  • Kjør på mottak. ALSTAHAUG AVFALLSMOTTAK, Strendene åpningstider her https://shmil.no/avfallsmottak/alstahaug/
  • Bor du på Tjøtta eller i nærheten bruk hageavfallscontaineren her.
  • Komposter hageavfallet selv. Du trenger ikke å kjøpe en dyr beholder. Enkle trebinger kan du enten kjøpe eller snekre selv. Hageavfall er en ressurs som ved riktig behandling kan bli et fint jordforbedringsmiddel til kjøkkenhagen eller blomsterbedene dine. Søk på “hagekompost” på nett for mange gode tips, eller sjekk kapittelet om uisolert kompost i brosjyren “Ren jord”. OBS! Fremmede arter som kan spre seg (for eksempel parkslirekne), skal ikke kastes i hagekomposten!
  • Har du uønskede fremmede arter i eller rett utenfor hagen som du ønsker å bli kvitt, kan du finne mye informasjon om bekjempelsesmetoder på nett.

I tillegg kan du gjøre dette for å unngå brunsneglen

  • Sjekk nye planter grundig for småsnegler og egg.  Du kan vurder å sette plantene i karantene til du er  helt sikker.
  • Let etter egg på sensommeren og tidlig høst, og ødelegg disse.
  • Hold gresset kort, trim bort de nederste grenene på busker og hekker slik at hagen holder seg luftig.