Ledige tomter i Sandnessjøen

Dokmo

Adresse

 

GNR/BRNR

Areal

Pris m/refusjon

Merknad

Dokmoveien 15 Prospekt 38/1368 904,8 581.787,-  
Dokmoveien 17 Prospekt 38/1369 905 581.915,-  
Dokmoveien 19 Prospekt 38/1370 905 581.915,-  
Dokmoveien 21 Prospekt 38/1371 904,8 581.787,-  
Dokmoveien 24 Prospekt 38/1376 904,7 581.722,-  
Dokmoveien 25 Prospekt 38 696,7 447.978,- Ikke utskilt
Dokmoveien 26 Prospekt 38/1377 904,3 581.465,-  
Dokmoveien 28 Prospekt 38 758,9 492.217,- Ikke utskilt
Dokmoveien 30 Prospekt 38 772,9 496.782,- Ikke utskilt

 

Haugerud

Adresse

 

GNR/BRNR

Areal

Pris m/refusjon

Merknad

Haugerudveien 1 Prospekt 35/ 3283 2.110.969,- Regulert til forretning
Haugerudveien 19 Prospekt 35/ 2717,7 1.039.470,- Ikke utskilt
Haugerudveien 8 Prospekt 35/ 1107,5 712.123,- Ikke utskilt
Haugerudveien 10 Prospekt 35/ 1034,5 665.184,- Ikke utskilt
Haugerudveien 12 Prospekt 35/ 990,1 638.499,- Ikke utskilt

 

Andre

Adresse

 

GNR/BRNR

Areal

Pris m/refusjon

Merknad

Forshaugen 11 Prospekt 38/1262 851,6 278.992,-   

 

Oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysning kommer i tillegg.

Ledige tomter på Søvik

Adresse

 

GNR/BRNR

Areal

Pris m/refusjon

Merknad

Mønsåsveien 29 Prospekt 8/134 3499.9 1.039.470,- Ikke utskilt
Vestmoveien 4 Prospekt 8/134 1351 401.247,- Ikke utskilt
Ole A. Jenssens vei 1 Prospekt 8/134 877.2 260.528,- Ikke utskilt
Ole A. Jenssens vei 3 Prospekt 8/134 699.5 207.752,- Ikke utskilt
Ole A. Jenssens vei 4 Prospekt 8/134 814.5 241.907,- Ikke utskilt
Ringveien 4 Prospekt 8/134 748.2 222.215,- Ikke utskilt
Ringveien 21 Prospekt 8/161 881 261.657,-  
 
Oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysning kommer i tillegg.

Ledige tomter på Tjøtta

Adresse

 

GNR/BRNR

Areal

Pris m/refusjon

Merknad

Torvskarvegen 1 Prospekt 84/208 1090,1 50.000,-  

Oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysning kommer i tillegg.

 

Bo i naturskjønne omgivelser på Tjøtta!