Alle kan henvise til PPT.

De vanligste henvisningskategoriene er:

  • Lese- og skrivevansker
  • Matematikkvansker
  • Lærevansker
  • Sosioemosjonelle vansker
  • Språk-  og artikulasjonsvansker
  • Fagvansker
  • Sammensatte vansker
  • Migrasjonsrelaterte vansker

Henvisningskjema PDF document ODT document

Henvisning til PP-tjenesten -elev.doc PDF document ODT document

Eksempel-Verktoy-for-dialog-mellom-skole-og-PPT-etter-henvisning.docx PDF document ODT document

Kartlegging av læringsstiler/ Dysleksi Norge