Kontakt PPT Ytre Helgeland

Både skole og foresatte kan henvende seg til PPT YH på telefon eller e-post for å få råd i forkant av en konsultasjon. 

Veileder Karl Albertsen Skogsholm er kontaktperson for teamet. Ta kontakt med Karl Albertsen Skogsholm på telefon 75 07 57 50 eller mail Karl.Albertsen@alstahaug.kommune.no

Forløpet ved konsultasjon

  • Foresatte, kontaktlærer, en fra skolens ledelse og eventuelt skolehelsetjenesten møter. Når det er hensiktsmessig er det ønskelig at eleven selv deltar i møtet.
  • PPT YH innhenter informasjon om eleven og skolefraværet.
  • PPT YH informerer om alvorlig skolefravær.
  • Forslag til tiltak utformes i fellesskap.
  • Henvisning til PPT YH vurderes.
  • Nytt møte etter 2-3 uker for å evaluere de foreslåtte tiltakene (tidspunkt fastsettes i første konsultasjon). Videre aksjoner i saken må også drøftes, bl.a. eventuell videre henvisning.
  • Videre oppfølging i saken.

Tiltak i skolen ved begynnende skolefravær

PPT Ytre Helgeland anbefaler at 7 dagers fravær (dokumentert og udokumentert) i løpet av ett semester utløser arbeid etter denne tiltakstrappa: Tiltakstrapp ved begynnende skolefravær