Alstahaug kommune skriver ut eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskatteinntektene tilfaller i sin helhet kommunen og de inngår i finansieringen av de kommunale tjenestene.

Satsen for eiendomsskatten skal være mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Satsen kan ikke øke mer enn 2 promille pr. år. Det kan også benyttes bunnfradrag i eiendomsskattetakstene. Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige godkjente boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet. Kommunestyret fastsetter størrelsen på skattesats, og evt. bunnfradrag hvert år ifbm. budsjettbehandlingen.

Den generelle skattesatsen for 2021 er 7 ‰. For bolig- og fritidseiendommer er skattesatsen 4 ‰. Det blir  ikke benyttet bunnfradrag.

Eiendomsskatten kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter.

Retningslinjer

Vedtekter