Skal du gå i gang med et byggetiltak, må du vanligvis søke kommunen om tillatelse. Kommunen fører tilsyn og kan bruke sanksjoner mot ulovligheter. Plan- og bygningsloven er en av flere lover det er viktig å ha kjennskap til. Vi gir deg veiledning når du har behov for det. Les mer om de ulike stegene i en byggeprosess på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Enklere byggesøknad | eByggesøk

eByggesøk er en digital veileder som hjelper innbyggeren med å finne ut om de må søke, og om de kan søke selv. I tillegg hjelper eByggesøk innbyggeren med både utfylling og innsending av en digital byggesøknad. Kommunens ansatte sparer mye ressurser i saksbehandling, raskere behandlingstid ved at søknaden er komplett når den leveres, og mindre feilretting i søknaden for saksbehandler. All info er tilgjengelig hele døgnet.

Enklere byggesøknad | eByggesøk

Kart og tegninger kan bestilles elektronisk på Infoland.

Byggesøknaden kan overleveres kommunen på ulike måter:

Digitale søknadsløsninger
Last ned søknadskjema her

Betalingssatser og gebyrregulativ

Åtte steg fra idé til ferdig søknad

Se denne videoen fra Direktoratet for byggkvalitet, eller gå til nettstiden til dibk.no for å lese disse 8 stegene.