Meld i fra om ulovlig byggearbeid

Hvis du vil melde fra om ulovlige forhold, gjør følgende:

Bygger naboen din uten at du har blitt varslet?

 Vi trenger:

  • beskrivelse av det mulig ulovlige tiltaket
  • adresse for tiltaket
  • gjerne gårds- og bruksnummer
  • gjerne bilder
  • eventuelt marker tiltaket på et kart.

Send inn til kommunen via post@alstahaug.kommune.no. All informasjon i brevet vil være offentlig og tilgjengelig på kommunens nettsider i saksarkivet. Ønsker du å være anonym, send anonymt brev per post til : Alstahaug kommune, Strandgt. 52, 8805 Sandnessjøen

Hvis vi finner ut at det dreier seg om en ulovlighet etter plan- og bygningsloven, vil vi kontakte eieren av eiendommen.