Til de ulike kommunale boligene er det i prinsippet ikke tilknyttet omsorgstjenester. Ved behov for hjemmetjenester knyttes disse tjenestene til en omsorgsbolig på samme måte som til private boliger. Dette betyr at man ikke uten videre får mer hjelp i en omsorgsbolig enn det man kan motta i egen bolig.

Alle tilbud om ulike boformer behovsprøves etter vedtate kriterier, og tildeles etter søknad, ved vedtak.

For mer informasjon les tjenestebeskrivelse eller kontakt:

Boligkontoret
Postboks 1006
8805 SANDNESSJØEN
Besøksadresse: Strandgata 52