Kommunehelsetjenesten tilbyr en rekke helsetjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenester til eldre og funksjonshemmede skal i størst mulig grad tilbys i brukerens hjem eller i tilrettelagte boliger. Fylkeskommunen har ansvar for tannhelsetjenesten.

Helsetjensten rommer tilbud til alle innbyggere i alle aldre. Helsetjenesten ivaretar tilbud innen forebyggende arbeid, behandling, lindring og rehabilitering.

 

Sentrale aktører innen helsetjenesten i Alstahaug kommune:

legetjenesten, helsestasjonen, Frisklivssentralen, det tverrfaglige rehabiliteringsteamet og avdleingen for psykisk helse og rus.

Else Heidi Johansen er enhetsleder for Helse