Kommunehelsetjenesten tilbyr en rekke helsetjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenester til eldre og funksjonshemmede skal i størst mulig grad tilbys i brukerens hjem eller i tilrettelagte boliger. Fylkeskommunen har ansvar for tannhelsetjenesten.

Helsetjensten rommer tilbud til alle innbyggere i alle aldre. Helsetjensten ivaretar tilbud innen forebyggende arbeid, behandling, lindring og rehabilitering.

Sentrale aktører innen helsetjenesten i Alstahaug kommune er legetjenesten, helsestasjonen, Frisklivssentralen, det tverrfaglige rehabiliteringsteamet og avdleingen for psykisk helse og rus.

Leder for helsesektoren i Alstahaug kommune er kommuneoverlege Kirsten Toft.