Hvem kan få tjenesten

Mennesker som bor og midlertidig oppholder seg i kommunen, primært over fylte 18 år. Du kan ta kontakt direkte eller via fastlege.

 • mennesker med langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp
 • mennesker som befinner seg i livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon
 • pårørende til mennesker i målgruppen

Hva omfatter/inneholder tjenesten

Individuelt tilpasset tjeneste etter enkeltvedtak på bakgrunn av egensøknad. Eksempler på innhold i tjenesten kan være

 • Forebyggende arbeid
 • Koordinering av tjenester; utarbeidelse av individuell plan (IP)Støttesamtaler / råd / veiledning
 • Kartleggingsarbeid
 • Nettverksbygging
 • Aktivisering
 • Strukturering av hverdagen

Hva kan du som bruker forvente av oss

 • Respekt og tillit
 • Vi har taushetsplikt
 • Faste kontaktpersoner
 • Vi holder avtaler
 • Enkeltvedtaket revurderes i samråd med deg

 

Hva forventer vi av deg som bruker

 • Egendefinert ønske om hjelp
 • Inngåtte avtaler overholdes
 • Gir beskjed i god tid dersom du er forhindret fra å møte

Hva koster det

Tjenesten er gratis.