Ansvaret for dette har du selv, men vi skal være med på å skape gode rammer og muligheter gjennom ulike aktiviseringstiltak. Før du eventuelt kan motta et tilbud ved Solsiden, ønsker vi å ha en samtale med deg slik at vi får kartlagt dine interesser og ressurser.

Åpningstider:
Mandag, onsdag og fredag fra 09.00-14.30

 

VELKOMMEN