Gravide med komplikasjoner i svangerskapet henvises også til spesialisthelsetjenesten for videre undersøkelser. Helsestasjonen i Sandnessjøen gir et tilbud til gravide og barselkvinner. Dette skjer i et samarbeide mellom jordmor, lege og helsesøstre.

Jordmor er Renate Johansen og Helsestasjonslege for gravide er Torbjørn Uhre. Du velger selv hvem du vil gå til kontroll hos i svangerskapet. Første kontrollen skal være hos lege som vil gi deg råd og veiledning videre i forhold til din situasjon og utfylle de nødvendige papirer og ta de prøver som er nødvendig. Deretter er det vanligvis 2-3 kontroller hos lege og resten hos jordmor.

Hjemmebesøk etter fødsel av jordmor / helsesøster  og  etterkontroll  ( ”6-ukers-kontroll”)  hos lege kan også avtales på Helsestasjonen.

Helsestasjonslege Torbjørn Uhre treffes på telefon 75 07  51 00 eller  SMS 954 08 113