Gravide med komplikasjoner i svangerskapet henvises også til spesialisthelsetjenesten for videre undersøkelser. Helsestasjonen i Sandnessjøen gir et tilbud til gravide og barselkvinner. Dette skjer i et samarbeide mellom jordmor, lege og helsesøstre.

Jordmor er Turid Tendeland og Helsestasjonslege for gravide er Torbjørn Uhre. Du velger selv hvem du vil gå til kontroll hos i svangerskapet. Første kontrollen skal være hos lege som vil gi deg råd og veiledning videre i forhold til din situasjon og utfylle de nødvendige papirer og ta de prøver som er nødvendig. Deretter er det vanligvis 2-3 kontroller hos lege og resten hos jordmor.

Hjemmebesøk etter fødsel av jordmor / helsesøster  og  etterkontroll  ( ”6-ukers-kontroll”)  hos lege kan også avtales på Helsestasjonen.

Jordmor Turid Tendeland kan kontaktes på helsestasjonen på tlf 75 07 51 40 eller  SMS 906 00 507

Helsestasjonslege Torbjørn Uhre treffes på telefon 75 07  51 00 eller  SMS 954 08 113