Vi skal styrke enkeltindividets evne til å mestre hverdag og eget liv. Rusavhengighet og psykiske problemer kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og lag av befolkningen

Hvordan problemene viser seg, varierer fra person til person, avhengig av livssituasjon og omfanget av problemet.

Dersom du opplever problemer knyttet til rus eller psykisk helse, er det i kommunen flere instanser du kan kontakte for å få hjelp og støtte videre (se link i høyrespalten). Familie og pårørende kan også ta kontakt da dette er et lavterskeltilbud.