• Hva er de største utfordringene for unge mennesker i din kommune?
  • Hvem av dem er spesielt utsatt for å havne i enda større vanskeligheter?
  • Hvordan kan disse få best mulig hjelp til å mestre livet sitt og unngå rus og kriminalitet?

Samtykkeerklæring

Avtale om ruskontrakt

SLT-modellen er utviklet av Det kriminalitetsforebyggende RÅD for å hjelpe norske kommuner til å bruke kreftene sine mest mulig effektivt i møte med disse utfordringene.

Her kan du laste ned SLT-håndboken.

Ruspolitisk handlingsplan 2020 - 2024.pdf

Ruspolitisk handlingsplan 2016 - 2020

Rapport Ung i Alstahaug (HKH) 2014-2016

Brukerplan kartlegging 2016

Ungdata undersøkelsen 2015

Ungdata undersøkelsen, sammenligning 2013-2015

Ruspolitisk handlingsplan 2014-2016

Brukerplan kartlegging 2014

Brukerplan kartlegging 2013

Ungdata undersøkelsen 2013

Barn og unge som målgruppe

SLT-modellen sørger for et samarbeid mellom politi og kommune innen området rus- og kriminalitetsforebygging. SLT er i hovedsak rettet mot barn og unge og deres foreldre og foresatte. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.