Hva kan du bruke oss til?

Du kan bruke oss som en samarbeidspartner. Sammen kan vi se på hva som skal til for at livet ditt i større grad blir slik du ønsker. Vi stiller opp for deg men tar ikke ansvaret fra deg. Dersom du har behov for mer omfattende hjelp enn det vi kan tilby, kan vi i tillegg henvise deg videre til spesialisthelsetjenesten eller andre aktuelle instanser.

Hva innebærer et samarbeid med rustjenesten?

Vi blander oss inn i livet ditt og bryr oss om det meste for at du skal få til det du ønsker. Vi kan møtes på kontoret, avtale hjemmebesøk eller treffes et annet sted hvis ønskelig. Om nødvendig møter vi andre hjelpere du har.

Hva kan rustjenesten tilby pårørende?

Rustjenesten ser familien som en viktig ressurs i rehabiliteringsarbeidet og ønsker å være tilgjengelige for pårørende som ønsker samtaler, råd eller veiledning.

Hvordan komme i kontakt?

Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt med oss. Rustjenesten er et åpent tilbud hvor den enkelte kan henvende seg direkte til tjenesten, enten ved personlig oppmøte, pr. tlf eller skriftlig.

Åpent alle hverdager fra kl. 8.00 til 15.00.

Hvor finner du oss?

Du finner oss i grønnbygget ved siden av legesenteret (se kart).

Samarbeidspartnere:

Rus og psykisk helsetjeneste samarbeider med SLT-koordinator, blant annet når det gjelder oppfølging av løslatte. Les mer her.