Influensavaksine anbefales spesielt for personer i disse gruppene:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Barn og voksne med
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom
  • kroniskhjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt infeksjonsforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

 

Hvorfor er gravide en risikogruppe?

De aller fleste gravide som får influensa blir friske uten komplikasjoner og uten at fosteret blir skadet. Gravide har likevel en noe økt risiko for komplikasjoner av influensasykdom, for eksempel lungebetennelse, sammenliknet med ikke-gravide. Denne risikoen ser ut til å øke utover i svangerskapet. Hvis mor utvikler alvorlige komplikasjoner utgjør dette også en fare for fosteret. Det er også vist at influensa under svangerskapet øker risikoen for dødfødsel. Vaksinasjon av mor under graviditeten kan beskytte barnet mot influensa den første tiden etter fødselen.