Leger på legekontoret

Alstahaug kommune har avtale med 8 fastleger med ulik listelengde. Disse legene er:

  • Thor Bredvold
  • Jon Sivertsen
  • Øyvind Gaupen
  • Marianne Valnes
  • Reidun Margrete Hansen
  • Morten Holmen
  • Kristian Moksnes Songøygard
  • Andreas Tendeland Uhre

I tillegg har Alstahaug to 100 % stillinger som LIS1/turnuslege. Alle legene i Alstahaug har kontor på Helsesenteret.
Alstahaug har interkommunalt legevaktssamarbeid med Leirfjord kommune.

1. januar 2022 pensjonerte Torbjørn Uhre seg. Fra 1. januar til 28. februar vil LIS1-legene Tord Hanssen Øverås og Shamaila Amjad primært ha ansvar for pasientene på hans fastlegeliste. Fra 1. mars 2022 overtar lege Tord Hanssen Øverås ansvaret videre for hele fastlegelisten.

Åpningstider

Fra 1. januar 2022 er Sandnessjøen legekontors åpningstider følgende:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 8.00-15.30.
Torsdag: 8.00-14.30.

Åpningstider for legekontorets telefon:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 8.30-12.00, kl. 13.00-15.15.
Torsdag: kl. 8.30-12.00, kl. 13.00-14.30.

Åpningstidene gjelder hele året, med unntak av helligdager.