Leger på legekontoret

Alstahaug kommune har avtale med 8 fastleger med ulik listelengde. Disse legene er:

  • Thor Bredvold
  • Jon Sivertsen
  • Øyvind Gaupen
  • Marianne Valnes
  • Reidun Margrete Hansen
  • Morten Holmen
  • Kristian Moksnes Songøygard
  • Andreas Tendeland Uhre

I tillegg har Alstahaug to 100 % stillinger som LIS1/turnuslege. Alle legene i Alstahaug har kontor på Helsesenteret.
Alstahaug har interkommunalt legevaktssamarbeid med Leirfjord kommune.

1. januar 2022 pensjonerte Torbjørn Uhre seg. Pr i dag står listen uten fast lege og driftes midlertidig av vikarlege. Oppdatert informasjon om listen finnes til enhver tid på helsenorge.no

Åpningstider

Fra 1. januar 2022 er Sandnessjøen legekontors åpningstider følgende:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 8.00-15.30.
Torsdag: 8.00-14.30.

Åpningstider for legekontorets telefon:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 8.30-12.00, kl. 13.00-15.15.
Torsdag: kl. 8.30-12.00, kl. 13.00-14.30.

Åpningstidene gjelder hele året, med unntak av helligdager.