Avlastning er er lovpålagt tjeneste. Den som er omsorgstrengende får omsorg av andre når omsorgsgiver får fri. Tilbudet er tidsavgrenset og gis ved Alstahaug sykehjem. 

Søknad sendes til Tildelingskontoret