Dette kan du søke om

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Aktivitet/dagtilbud
 • Støttekontakt
 • Avlasting for pårørende
 • Transporttjeneste
 • Matombringing
 • Omsorgslønn
 • Psykiske helsetjenester
 • Trygghetsalarm
 • Rehabilitering
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Ergoterapi
 • Individuell plan
 • Omsorgsbolig

Hva må du gjøre før du søker?

 • Du må ha tilgang til ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass, Commfides)
 • Om verge eller pårørende logger seg inn med ID-porten, må fullmakt legges ved.
 • Fullmaktskjema (PDF)
 • Fullmakten må legges ved søknaden som PDF eller bildefil

Slik søker du

Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandler kunne ta kontakt med deg for videre saksgang. 

Det er den som trenger hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt som digitalt signerer søknaden. Du kan få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden.

Vårt digitale søknadsskjema for å søke om tjenester: Søknad om helse- og omsorgstjenester

Ønsker du å benytte søknad i papirform, må skjemaet skrives ut og sendes inn pr post til følgende adresse:

Tildelingskontoret Alstahaug kommune
Postboks 1006
8805 Sandnessjøen

Utskriftsversjon av søknad om helse- og omsorgstjenester: Utskriftsversjon av søknad