Ta kontakt med oss på telefon: 75 07 56 00 eller e-post: tildelingskontoret@alstahaug.kommune.no hvis du ønsker mer informasjon. Tildelingskontoret har telefontid mandag-fredag kl. 10-14. 

Benytt gjerne vårt søknadsskjema for å søke om tjenester: Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester Skjemaet må skrives ut og sendes inn pr post til Tildelingskontoret Alstahaug kommune, postboks 1006, 8805 Sandnessjøen. 

Tildelingskontoret kan hjelpe deg hvis du ønsker å søke om en av disse tjenestene:

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Aktivitet/dagtilbud
 • Støttekontakt
 • Avlasting for pårørende
 • Transporttjeneste
 • Matombringing
 • Omsorgslønn
 • Psykiske helsetjenester
 • Trygghetsalarm
 • Rehabilitering
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Ergoterapi
 • Individuell plan