Avlastning er er lovpålagt tjeneste hjemlet i Lov om sosiale tjenester § 4-2b. Den som er omsorgstrengende får omsorg av andre når omsorgsgiver får fri. Tilbudet er tidsavgrenset og gis ved Alstahaug sykehjem. 

Søknad rettes til Tildelingskontoret

 

Gå direkte til søknadsskjema