Det skal bygges 5 omsorgsboliger i tilknytning til fellesarealer og baseareal for de ansatte.

Kommunen tar sikte på kontraktsinngåelse med totalentreprenør i begynnelsen av november 2016, og byggestart noe senere. Boligene skal være innflyttingsklare innen utgangen av 2017.
 

Fasader

Plantegning

Situasjonsplan utomhus