Når uhellet først er ute

Oversvømmelse i kjelleren innebærer mye ubehag og ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt får fra forsikringsselskapet eller fra kommunen, kan aldri veie opp for de ulemper og skader man har hatt.

Kommunen legger ned mye arbeid i kontinuerlig å forbedre avløpsnettet. Det er imidlertid ikke praktisk mulig å fjerne all risiko for oversvømmelser. Huseier kan selv iverksette tiltak for å øke beskyttelsen mot vannskader.

Vedlagte brosjyre "Viktig å vite om kjelleroversvømmelser" gir nyttige råd for å forebygge og redusere skadeomfanget.