Kommunen mottar en rekke uformelle henvendelser gjennom året som ikke forutsetter noen form for saksbehandling. For å kvalitetssikre også disse henvendelser bruker vi en nettbasert tjeneste vi har kalt ”Varsle om feil”- forkortet VOF. Innbyggerne kan varsle om ulike forhold, f.eks. kommunale avgifter, svart pære i gatelys, skadet kumlokk, vannmangel, dårlig strøing og lignende. Tjenesten dekker fagområdene vann, avløp, vei, gatelys og park/idrett.
 
Akutte hendelser - hendelser som absolutt ikke kan vente til ordinær arbeidstid - skal ikke registreres her, se oversikten under vakttelefoner. 
 
Tjenesten er interaktiv, dvs. svar og statusmeldinger fra kommunen på den aktuelle feilen vil oppdateres fortløpende. Klikk på bildet under for å komme til tjenesten.
 
Bilde av VOF-knapp   
 
Kommunalteknisk sektor