Tilbud om matombringing (middag)

Dette tilbudet gis til personer som trenger hjelp til å få dekket ernæringsbehovet.
Det er mulig å få bragt kald eller varm mat hjem til døren alle hverdager.
Maten leveres fra kjøkkenet på Alstahaug sykehjem.

For mer informasjon, kontakt Tildelingskontoret