Kreftkoordinatorens oppgaver er:

· hjelpe med koordinering og tilrettelegging i hverdagen for kreftsyke og pårørende

· å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i kommunen

· å være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende

· å bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen.

 

Kreftkoordinatoren har kontorsted i 2.etg Ved Alstahaug sykehjem

tlf 94786341