Søke om støttekontakttjeneste?

I Alstahaug kommune er det Tildelingskontoret som behandler søknader og tildeler støttekontakttjeneste

 

Vårt digitale søknadsskjema for å søke om tjenester: Søknad om helse- og omsorgstjenester

Ønsker du å benytte søknad i papirform, må skjemaet skrives ut og sendes inn pr post til følgende adresse:

Tildelingskontoret Alstahaug kommune
Postboks 1006
8805 Sandnessjøen

Utskriftsversjon av søknad om helse- og omsorgstjenester: Utskriftsversjon av søknad