Parkering i Alstahaug Kommune

Alstahaug parkering AS

Hvis du lurer på noe setter vi stor pris på at vi blir kontaktet slik at vi kan hjelpe til. Kontakt parkeringskontoret på vakttelefon 41 57 82 38. 

Parkering i Alstahaug Kommune ivaretas gjennom det kommunalt eide selskapet Alstahaug Parkering AS. Parkeringsordningen består av parkeringsleder i heltidsstilling og parkeringsbetjenter i deltidsstillinger. Parkeringskontoret har daglig ansvar for parkeringsordningen: fra trafikkbetjentene, drift av parkeringsautomatene og saksbehandling. Av saksbehandling kan nevnes klagebehandling og søknad om parkeringstillatelser for forflytningshemmede. Parkeringstillatelsen skal være en hjelp til de som har et forflytningsproblem. Parkeringsordningen jobber for å gi en god tjeneste til kommunens innbyggere og andre som legger turen til Alstahaug kommune. Vi jobber ut fra vegtrafikklovens intensjoner om trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Trafikkbetjentene informerer daglig og rettleder slik at sjansen for feil parkering minimaliseres.

 I Alstahaug Kommune har vi tidsbegrenset parkering mot avgift mellom 09.00 – 16.00 (14.00)

Hvor lenge man kan stå på de forskjellige parkeringsplasser, er opplyst med skilting på området/ strekningen. Etter 16.00 (14.00) kan parkeringen skje på avgiftsbelagt plass uten avgift. Men gebyr for feilparkeringer kan ilegges da vegtrafikkloven gjelder hele døgnet.

I sentrum skiller vi avgiftsparkeringen mellom:

 • Langtidsparkering på offentlige parkeringsplasser (ingen begrensninger på parkeringstid, kr 25,- pr time): området Karivika og Alstahaug Havnevesen. På havnevesenet kan man kun stå parkert med havnevesenets egne kort som fås kjøpt i skranken på havnevesenet eller med lappe fra havnevesenets parkeringsautomat.
 • Tidsbegrenset parkering
 • Kantsteinsparkering (max 30 minutter bak Amfi. Ellers er det max 1, 2 og 4 timer)
 • Helsesenteret: På helsesenteret er det max 2 timer mot gratis billett fra automat, automaten står plassert ved inngangen til helsesenteret. Biletten må ligge godt synlig i bilens frontrute.

Betaling

Betaling skjer ved innløsing av billett med mynt på parkeringsautomatene, månedskort, månedskort for beboere i sentrum, parkeringstillatelser for forflytningshemmede og dispensasjon for f.eks arbeidsoppdrag i sentrum og parkering med mobilen. For tilgang til APP (easypark) 

Priser parkering

 • 25,- pr time. Betales ved automat med kort eller kontakter, eller ved bruk av Easy Park
 • Månedskort kr 600,-.

Månedskort kan kjøpes ved Alstahaug Parkering, bestilles på nett eller kjøpes på automat på P-plass ved Torget eller P-plass ovenfor Scandic Syv Søstre. Månedskort skal påføres varighet og kjøretøyets registreringsnummer, og ligge synlig i frontvinduet.

Kjøp månedskort 

Overtredelser av vilkårene for parkering

 • Ved overtredelse av vilkårene for parkering kan det ilegges en kontrollsanksjon på kr 660,- ( ikke betalt, lappen har blåst ned og ikke ligger godt synlig o.s.v  )
 • For følgende overtredelse er satsen 330:
  • Brudd på dokumentasjonsplikten for tidsbegrenset gratisparkering.
  • Overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest.
 • For overtredelse av vilkårene for plass for forflytningshemmede med parkeringstillatelse er satsen 990,-

Det er ikke fritak fra betaling for elektriske og hydrogendrevne motorvogner.

 

Overtredelse av vilkårene for parkering

Fra 01.01.2017 gjelder følgende satser ved kontrollsanksjon (jfr. §36 i Parkeringsforskriften):

Ved overtredelse av vilkårene for parkering kan det ilegges en kontrollsanksjon på kr 660,-

For følgende overtredelser er satsen kr 330,-
a) brudd på dokumentasjonsplikten for tidsbegrenset gratisparkering og
b) overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest.
For overtredelse av vilkårene for plass reservert for forflytningshemmede med parkeringstillatelse er satsen kr 990,- 

Innsyn / klage i egen sak:

Dersom du er ilagt gebyr, kontrollavgift eller annen overtredelse kan du finne frem i din sak her:

Logg på løsningen med: Bilens registreringsnummer og saksnummer (saksnummer står øverst på boten/gul strimmel som er festet til kjøretøyet). 

Du kan også skanne QR kode (på den gule strimlen) ved hjelp av mobiltelefon / nettbrett og komme direkte inn i din sak.