Har du behov for støttekontakt?

 

I Alstahaug kommune er det Tildelingskontoret som behandler søknader og tildeler støttekontakttjeneste