Med hjemmel i Veitrafikklovens §5 og skiltforskriftens § 28 har Statens veivesen fattet vedtak om parkeringsforbud på begge sider av Novikveien mellom Sandnessjøen Sykehus og rundkjøring ved Stamneshallen,  skiltvedtak nr V5-1-081-2013.

Skiltene er satt opp og håndheving vil skje fra og med 30. september 2013.

Kommunalteknisk sektor