Behandling av søknader

Reglement, opplysninger, søknadsskjema og legeerklæring lastes ned fra Nordland fylkeskommune

Det kan tas opp nye brukere 12 ganger pr år.

Søknaden sendes til Alstahaug kommune for behandling. 

Søknadsfrister

Datoer for søknad/tildeling er:

Søknadsfrist
Tildeling
Benevnelse
15. februar 1. april 3/6 halvårskvote
16. juni 1. august 5/6 halvårskvote
15. oktober 1. desember 1/6 halvårskvote
15. november 1. januar 1/1 halvårskvote
15. mai 1. juli 1/1 halvårskvote
15. april 1. juni 1/6 halvårskvote
15. mars 1. mai 2/6 halvårskvote
15. januar 1. mars 4/6 halvårskvote
15. september 1. november 2/6 halvårskvote
15. juli 1. september 4/6 halvårskvote
15. august 1.oktober 3/6 halvårskvote
15.desember 2. februar 5/6 halvårskvote

Innsending av søknad

Søknad og legeattest sendes samlet til Alstahaug kommune.

Postadresse:

Tildelingskontoret
Alstahaug kommune
Postboks 1006
8805 Sandnessjøen

Klage på tildeling

Avslag på søknad kan påklages til kommunen innen fastsatt frist, og endelig avgjørelse foretas i kommunen. Det er ingen videre klagebehandling i fylkeskommunal regi.

Retningslinjer for transporttjenesten for personer med funksjonsnedsettelser i Nordland

Se retningslinjer for transporttjensten for personer med funksjonsnedsettelser her.