Denne tjenesten kan omfatte:

 

  • Nødvendig hjelp for å kompensere/oppøve manglende eller redusert evne til egenomsorg forårsaket av helsesvikt. Bistanden kan være kortvarig eller langvarig. Søkers behov for hjelp vurderes individuelt og behov for endring vurderes kontinuerlig.
  • Oppfølging/iverksetting av medisinsk behandling delegert fra lege.

Vilkår for tildeling -
ett av følgende kriterier må være oppfylt:

  • Ikke være i stand til ved egen hjelp å få dekket grunnleggende fysiske og /eller psykiske behov.
  • Ikke være i stand til å administrere nødvendig medisinsk behandling.

For mer informasjon om hvordan du søker tjenesten kan du henvende deg tildelingskontoret tlf. 750 75 600

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester finner du her