Om tjenesten

  • Tjenesten har 11 betjente boliger med til sammen 30 boenheter.
  • Avlastningsinstitusjon for barn. 
  • Boligene er spredt plassert i Alstahaug kommune.  
  • Avlastningsbolig for barn og unge ligger på Haugerud i Ura. 
 
Vi er om lag 240 ansatte og oppdragsavtaler fordelt på ca. 100 årsverk
 
 

Hvilke tjenester gir vi

  • Heldøgns omsorgstjenester i institusjon eller i bolig. 
  • Avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
  • Støttekontakttjenester.
  • Ambulerende team til personer som har et tidsbegrenset tjenestebehov. 
  • Dagsenter for utviklingshemmede er på Hias i Sandnessjøen.
  • Tjenestene kan organiseres som brukerstyrt personlig assistent.

Tjenestene gis som: Praktisk bistand opplæring, helsehjelp og eller praktisk bistand.

 

For søknad om tildeling av tjenester kan du kontakte 

Tildelingskontoret, Rådhuset, 8805 Sandnessjøen
Telefon 75 07 56 00
 

Kontaktinfo

Kontakt

Enhetsleder:              Anita Vean
Email:                        anita.vean@Alstahaug.Kommune.no
Telefon:                      900 93 622
 
Avdelingsledere
Sentrum distrikt:        Turid Janne Torgvær 
Email:                        turid.janne.torgvær@alstahaug.kommune.no   
Telefon:                      991 06 969 
 
 
Avlastningsbolig og Ura distrikt: Siv-Elin Grimsø, 907 67 359