Tilbud om matombringing (middag) gis til personer som trenger hjelp til å få dekket ernæringsbehovet. Det er mulig å få bragt kald eller varm mat hjem til døren alle hverdager. Maten leveres fra kjøkkenet på Alstahaug sykehjem.

For mer informasjon, kontakt Tildelingskontoret

Gå direkte til søknadsskjema