Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm.

Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien.
Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.
Kommunen tilbyr alarm som går over fasttelefon eller GSM alarm.

For mer informasjon, kontakt Tildelingskontoret