Det har vært knyttet en del uklarhet til spørsmålet om ledsagertjenesten og Helse- og omsorgsdepartementet har nå fastslått at ansvaret for tjenesten ligger hos helseforetakene, og regnes derfor ikke som en kommunal tjeneste. Har du bruk for ledsager kontakt TERMIK-ALSTAHAUG (mer informasjon finner du ved å trykkeher). Har du spørsmål angående dekning av utgifter knyttet til ledsagertjenester, henvend deg til det aktuelle helseforetaket.