Søke om støttekontakttjeneste?

I Alstahaug kommune er det Tildelingskontoret som behandler søknader og tildeler støttekontakttjeneste

Søknadsskjema

Kontakt:

Tildelingskontoret
Postboks 1006
8805 Sandnessjøen

Tlf. 750 75 600