Samarbeidspartnere - ledsagerbevis

Ledsagerbevis innebærer at ledsager til kortinnehaver får enkelte rabatter. Ledsagerbeviset gir ikke bare fordeler når kortinnehaver er i følge med støttekontakt, men kan også brukes når andre enn støttekontakten er ledsager. Tilbudet forutsetter at kortinnehaver benytter de ordinære tilbudene hos bedriften.

FØLGENDE BRUKERSTEDER I ALSTAHAUG HAR AVTALER FRA 01.04.12

 • Capri - gratis kaffe/te til ledsager
 • Cafe`Syver`n - gratis kaffe/te til ledsager
 • Napoli - gratis kaffe/te til både kortinnehaver og ledsager når det kjøpes mat
 • Alstahaug kommunale kino - gratis inngang for ledsager
 • Sandnessjøen bowling - gratis for ledsager å spille
 • Fysioform - gratis for ledsager å trene
 • Frisklivssentralen - gratis for ledsager å trene
 • Apollon - gratis for ledsager å trene
 • SIL – gratis for ledsager på arrangementer i regi av SIL

RIKSDEKKENDE ANVENDELSER (IKKE TIDSBEGRENSET)

 • Norges idrettsforbunds arrangementer
 • Riksteateret
 • Rikskonsertene
 • Riksfergene
 • NSB/tog 50 % for kortinnehaver og 50 % for ledsager på full pris.
 • Nordlandia – hotellene. Ledsager gratis i dobbeltrom med frokost.

TILBUD/RABATTER GJELDER BARE FOR EN LEDSAGER FOR HVER KORTINNEHAVER.

Det er sikkert flere steder som godtar ledsagerbeviset, så bare prøv!

For å få disse fordelene må kortet vises fram til den ansatte som tar betalt av kundene. 

For mer informasjon om ledsagerbevis kontakt Tildelingskontoret tlf. 750 75 600