Når du tar i bruk trygghetsalarm, vil det også bli montert en elektronisk dørlås (E-lås), på innsiden av inngangsdøren din. E-låsen er et nøkkelløst system, som sikrer at Hjemmesykepleien får adgang til din bolig, og kan låse seg inn uten at du kommer til døren. Systemet vil med dette gi økt trygghet ved at det hindrer nøkler på avveie, og at Hjemmesykepleien kan komme seg inn til deg dersom du f.eks. har falt eller er forhindret fra å åpne selv. Du bruker nøkkel som før, når du skal låse deg inn i boligen din. Alle besøk fra Hjemmesykepleien blir logget.

 

E-låsen kan kun brukes av ansatte i Hjemmesykepleien i Alstahaug kommune. Dersom du har hjemmehjelp fra kommunen, vil også disse få tilgang. E-låsen driftes av batterier, derfor har i tillegg tekniker fra lokalt hjelpemiddellager tilgang. Tekniker har oversikt over når batterier må byttes, og avtaler med deg når det passer å få utført batteribytte. Ingen andre har tilgang til å låse seg inn via E-låsen på din dør.