Kommunestyrets behandling 16.12.20

Saksprotokoll 16.12.20.pdf
Gebyr og betalingssatser 2021 - kommunestyrets vedtak 16.12.20.pdf
Økonomiske tabeller-kommunestyrets vedtak 16.12.20.pdf


Budsjettforslag AP og SV falt.pdf

Formannskapets innstillingsmøte 02.12.2020

Formannskapets budsjettdokument
Gebyrer og betalingssatser 2021 Formannskapets innstilling 02122020
økonomisket tabeller-formannskapets innstilling
Budsjettinnstilingen
Saksframlegg
Saksprotokoll 02.12.2020.pdf
Budsjett 2021 - øvrige enheter.pdf


Alternativt budsjett 2021 fra AP.pdf

Nye tiltak etter formannskapsmøte 251120 Nye tiltak i Arena etter formannskapsmøte 251120.docx
Spørsmål som venter på svar

Pris på utvendig altan-Zahlgården.pdf
Spørsmål fra Alstahaug Ap 
Spm til adm vdr økonomiplan.docx
SP og Rødt.docx
Spørsmål fra AP 2.docx

Uttalelser

Uttalelse fra Eldrerådets møte 9.11.20
Uttalelse fra eldrerådet 7.12.20.pdf
Uttalelse fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse 8.12.20.pdf

Kirkelig Fellesråd Saksprotokoll.pdf
Driftstiltak.pdf
Investeringstiltak.pdf
Kommunestyrets budsjettkonferanse 28.10.20

Budsjett 2021 - øvrige enheter
KOSTRA og nøkkeltall
Gebyr og betalingssatser 2021, rådmannens forslag
Kommunaløkonomisk analyse høst 2020
Oversikt sammenligning SFO priser
Utvikling elevtall.pptx
Spørsmål og svar
Budsjett 2021, økonomiplan 2021-2024.docx
Vedlegg-økonomiske tabeller

Formannskapets
budsjettkonferanse 09.06.20
Presentasjon rådmannen
Presentasjon helse og velferd
Presentasjon undervisning og oppvekst
Presentasjon samfunnsutvikling
Presentasjon støtte og stab