Kommunestyrets behandling 11.12.19

Saksprotokoll kommunestyrets behandling
01 Arena drift kommunestyrets vedtak ØP 2020-2023
02 Kommunestyrets vedtak tabeller drift Øp 2020-2023
03 Arena investering. Kommunestyrets vedtak 2020-2023
04 Kommunestyrets vedtak tabeller investering. ØP 2020-2023
05 Investeringsbudsjettet 2020-ØK 2020-2023 Prosjektoversikt. Kommunestyrets vedtak
06 Gebyrregulativ Kommunestyrets vedtak

Budsjettforslag Sv Falt
Budsjettforslag Ap Falt

Formannskap 27.11.19 (innstillingsmøte)

Saksframlegg
Saksprotokoll
01 Formannskapets innstilling Arena Drift Økonomiplan 2020-2023
02 Formannskapets innstilling Tabeller Drift Økonomiplan 2020-2023
03 Formannskapets innstilling Arena investering Øp 2020-2023
04 Formannskapets innstilling Tabeller Investering Økonomiplan 2020-2023
05 Formannskapets innstilling Prosjektoversikt Investeringsbudsjettet 2020-ØK 2020-2023
06 Formannskapets innstilling Gebyrregulativ 2020

07 Tabeller. ØP Drift Rådmannens forslag 2020-2023
08 Tabeller. ØP Investering Rådmannen forslag 2020-2023

Uttalelser

01 Eldrerådet
02 Sandnessjøen Idrettslag
03 Områdeutvalget Tjøtta/Offersøy 
04 KNAS kunstnere i Alstahaug
04.01 vedlegg
05 Alstahaug kirkelige fellesråd
05.01 Usorterte tiltak
05.02 Kostnader
05.03 Prisoverslag

Nøkkeldokumenter 01Spørsmål og svar (legges ut fortløpende)
01.01 Drift og vedlikeholdsstandard AK Vedlegg til spørsmål om sykkelnett fra Rødt 
01.02 Veinorm AK Vedlegg til spørsmål om sykkelnett fra Rødt 
02KOSTRA og nøkkeltall
03Kommunaløkonomisk analyse
04Kommunebarometeret 2019
05Folkehelseprofil 2019
 
Formannskap 20.11.19 Protokoll fra arbeidsmøte budsjett
 
Formannskap 13.11.19 Protokol fra arbeidsmøte budsjett
 
Formannskap 06.11.19 Protokol fra arbeidsmøte budsjett
 
Kommunestyre
30. og 31.10.19
Budsjettkonferanse

Rådmannen forslag budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023
Rådmannens forslag til gebyrregulativ 2020.
Budsjett 2020 øvrige enheter

Presentasjon v/rådmannen og økonomisjef
Presentasjon Stab og støtte
Presentasjon Samfunnsutvikling
Presentasjon Oppvekst og kultur
Driftstiltak kultur