Kommunestyrets behandling 13.12.17

Saksprotokoll

01 Kommunestyrets vedtak drift
02 Kommunestyrets vedtak hovedoversikt drift
03 Kommunestyrets vedtak Budsjettskjema 1 a drift
04 Kommunestyrets vedtak Budsjettskjema 1 b fordelt til drift
05 Kommunestyrets vedtak investering
06 Kommunestyrets vedtak Økonomisk oversikt investeringer
07 Kommunestyrets vedtak Budsjettskjema 2a investering
08 Kommunestyrets vedtak Investeringer i økonomiplanperioden
09 Kommunestyrets vedtak Gebyrregulativ
10 Kommunestyrets vedtak budsjett og økonomiplan 2018-2021

01 Høyres forslag drift
02 Høyres forslag investering
03 Ap_ SV_ Rødts forslag drift
04 Ap_ SV_ Rødts forslag investering
05 SP_H_V_Frp_uavhengigs forslag drift
06 SP_H_V_Frp_uavhengigs forslag investering

01 Verbalforslag Rødt
02 Verbalforslag uavhengig
03 Verbalforslag Senterpartiet
04 Verbalforslag Sosialistisk venstreparti
05 Verbalforslag Venstre
06 Verbalforslag Høyre
07 Verbalforslag Høyre

Uttalelser 01 Foreløpig uttalelse fra eldrerådet
02 Planutvalget
03 Råd for likestilling av funksjonshemmede
04 Eldrerådet
05 FAU Ura skole
06 Ungdomsrådet
 
Formannskapets innstillingsmøte 29.11.17

Saksframlegg
Saksprotokoll
01 Formannskapets innstilling hovedoversikt drift
02 Formannskapets innstilling budsjettskjema drift
03 Formannskapets innstilling netto utgift drift
04 Formannskapets innstilling Tiltaksrapport drift Arena
05 Formannskapets innstilling hovedoversikt investering
06 Formannskapets innstilling budsjettskjema investering
07 Formannskapets innstilling investeringsprosjekter i ØP-perioden
08 Formannskapets innstilling Tiltaksrapport investering Arena
09 Formannskapets innstilling gebyrregulativet
10 Budsjettforslag AP drift
11 Budsjettforslag AP investering
12 Budsjettforslag SP, H og Frp drift
13 Budsjettforslag SP, H og Frp investering

Endringer i statsbudsjettet 01 Notat statsbudsjettavtale på Stortinget
02 Kommunevis oversikt budsjettavtale rammetilskudd
03 Verbalforslag i budsjettavtale
Formannskapets arbeidsmøte 22.11.17 01 Referat (se side 8)
02 Tiltak arena til arb.møte 2211
03 Svar på spørsmål bestilte tiltak
04 Søknad om prosjektmidler - Sammenslåing av Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd
05 Presentasjon bygg og eiendom
Formannskapets arbeidsmøte 15.11.17 Referat

Formannskapets arbeidsmøte 08.11.17:

01 Presentasjon i forbindelse med framlegging av administrasjonssjefens forslag til budsjett
02 Administrasjonssjefens forslag budsjett 2018 økonomiplan 2018-2021 
03 Administrasjonssjefens forslag gebyrregulativ 2018
04 Tiltaksoversikt oppfølging av omstillingsprosjektet AK2020
05 Budsjett 2018 for øvrige enheter
Referat (se side 4)