Vindu i skrå takflater er vanligvis ikke egnet som rømningsvindu.Vindu som regnes som rømningsvei bør være sidehengslete for å gi god brukbarhet ved rømning. Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 m og bredde minimum 0,5 m. Summen av høyde og bredde bør være minimum 1,5 m. Svingvinduer med dreieakse, må ha tilsvarende effektiv åpning.

Fra bolig kan vindu som har underkant mindre enn 5 m over planert terreng være en av rømnings veiene, dersom forutsetningene til vindu som rømningsvei er oppfylt (ref REN). Vindu som ligger høyere enn 5 m over planert terreng, kan benyttes som en av rømningsveiene, når det er truffet tiltak som gir tilsvarende sikkerhet. Vindu i soverom bør generelt være til å åpne.