Sykdomsbilde

Legionellabakterien gir i hovedsak to sykdomsbilder:

  • Legionærsykdom som kan gi alvorlig lungebetennelse med høy dødelighet
  • Pontiacfeber som vanligvis gir et mildt influensalignende sykdomsbilde uten lungebetennelse, og som oftest ikke trenger behandling.

Mange som blir utsatt for legionellabakterier utvikler milde eller ingen symptomer, men for eldre og immunsvekkede kan legionellabakterien gi et alvorlig forløp med en betydelig dødelighet. 

Smittemåte

Smitter ved at det pustes inn vanndråper/vanndamp fra tekniske installasjoner som inneholder legionellabakterier. Eksempler på teksniske installasjoner kan være dusjanlegg, bilvaskeanlegg, boblebad, kjøleanlegg i bygg, sprinkleranlegg, luftfuktere og innendørs fontener. De mest sannsynlige smittekildene i private hjem er dusjer, boblebad, luftbefuktere der vannet forstøves ved romtemperatur, høytrykkspylere og sprayflasker for dusjing av eks. blomster og klær som styrkes.

Det er ikke vist at klimaanlegg i biler og mindre luftkondisjoneringsanlegg i hjemmet kan spre bakterien. Det er heller ikke vist at bakterien smittes direkte fra menneske til menneske.  

Forebyggende tiltak

Legionellabakterien trives i temperaturer mellom 20-50 grader. Bakterien dør ved høy vanntemperatur, når den utsettes for vann tilsatt desinfeksjonsmiddel og når de utsettes for tørke.

For å forebygge smitte i hjemmet bør termostaten på varmtvannsberederen din alltid være satt til minst 70 grader. Jo høyere temperatur, desto fortere dør bakterien. I tillegg bør du sjekke at varmtvannet i kranen holder minst 60 grader. Dusjer bør jevnlig rengjøres ved å legge dusjhode og slanger noen timer i en bøtte med vann tilsatt klorin, før det skylles grundig med varmt vann. Boblebad, innendørs fontener, befuktningsanlegg og andre systemer hvor vann står i lange perioder med temperatur mellom 20 grader og 55 grader, bør rengjøres og desinfiseres regelmessig (avhengig av type installasjon).

Alle virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionella til omgivelsene, utendørs og innendørs er omfattet av kapittel 3a i Forskrift om miljørettet helsevern. Disse har plikt til å iverksette tiltak som skal beskytte både kunder, besøkende, befolkningen generelt og egne ansatte. Temperaturvilkår, regelmessig rensing og desinfeksjon og mikrobiogisk status er viktige faktorer som må være under kontroll.   

 

Legionellaforebyggende tiltak for rørsystem i bygg som er/har vært stengt over tid

Flere bygg står tomme i forbindelse med covid-19 pandemien. Folkehelseinstituttet minner om at det er nødvendig med forebyggende tiltak mot Legionella i byggenes interne rørsystem i perioden bygget er stengt. Les anbefalingene på Folkehelseinstituttets hjemmeside

Det er anbefalt å opprettholde de regelmessig driftsrutinene man eller har når det er normal drift på bygget, også når bygget ikke er i bruk. For å redusere fare for smitte med legionellabakterier når byggene igjen tas i bruk, anbefales det å iverksette forebyggende tiltak/rutiner i god tid før oppstart.  Minimum ukentlig gjennomspyling av lite brukte tappepunkter er viktig for å unngå stillestående vann. Rutinemessig gjennomspyling utføres med blandet vann (kaldt og varmt i 3-5 minutter).

Eksempler:

  • For hoteller vil dette eksempelvis gjelde alle tappepunkter som ikke er i bruk på samtlige hotellrom samt alle tappepunkter i fellesområder, kjøkken, toaletter og andre rom for personalet.

På et treningssenter gjelder dette alle tappepunkter i garderober, inne i treningsfasiliteter, på toaletter og i personalrom.

Meldeplikt

Krav om særskilt meldeplikt til kommunen gjelder virksomheter som har kjøletårn og luftscrubbere. Disse skal også ha inspeksjon av akkreditert inspeksjonsorgan ved oppstart og hvert 5 år.

Kommunens rolle

  • Motta meldinger
  • Holde oversikt over innretninger som omfattes av forskriften
  • Føre tilsyn
  • Gi pålegg om nødvendige tiltak
  • Gi råd og veiledning til eiere som har ansvar for drift av innretninger