Folkehelseinstituttet publiserer hvert år folkehelseprofiler for alle landets kommuner.

De skal hjelpe lokale myndigheter til å skaffe seg en oversikt over folkehelsetilstanden i kommunen. "Folkehelseprofilene gir hver kommune de store linjene", sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet.
 

Hvordan er helsetilstanden hos innbyggerne i Alstahaug kommune?

 

Kilde: Folkehelseinstituttet.  Les hele saken på www.fhi.no