Velkommen til Ura skole!

Ura skole ligger ca. 5 km sør for sentrum i nærheten av Ura barnehage. Skolen har et stort og variert uteområde som ligger med nærhet til Åsen.
Skolen er en barneskole med ca. 150 elever fordelt på 1.-4. trinn.

Innskriving/bli kjent-treff ved Ura skole

Velkommen til treff for neste skoleårs 1.trinn.
Tid: onsdag 22. januar fra kl. 17.30-19.00
Sted: Ura skole gymsal for de som sogner til Ura.