Linda J - Søvik skole

Skolestart høsten 2022

Sandnes barneskole
Kl. 08.30-11.00 2.-4.trinn. Oppmøte utenfor sine klasserom.
Kl. 09.00-11.00 1.trinn. Oppmøte på «lillesida»( sørsiden av skolen)

Ura skole
Oppstart kl. 8.30-11.00.
Alle elever møter opp på asfaltplassen bak skolen.
Elever på 1. trinn følges av sine foresatte.
Barna kan gjerne ha med matpakke og drikkeflaske til første skoledag.

Bjarnetjønna skole
Oppstart kl. 08.30.
Avslutning kl. 11.00
Skoleskyss fra skolen kl. 11.00
Elevene tar med matpakke.

Sandnessjøen ungdomsskole
Oppstart kl. 08.30.
Alle elever møter opp på framsiden i skolegården.  
Avslutning kl. 11.00.

Tjøtta skole
Oppstart kl. 08.20
Avslutning kl. 10.30
Alle elever møter ute på skoleplassen.

Søvik skole
Oppstart kl. 08.00-10.15.
Oppmøte på utescenen for alle elever.
Buss fra skolen kl 10.20.

Alstahaug voksenopplæring har oppstart mandag 22. august kl 09.00.
Kulturskolen har oppstart undervisning mandag 29.august
Alle elever blir kontaktet av sin respektive lærer.

Spørsmål knyttet til skolestarten rettes til den enkelte skole.