Nå er det tid for innskriving av nye førsteklassinger som begynner på skolen høsten 2017.

I henhold til Opplæringsloven §2, skal barn født i 2011 innskrives i grunnskolen skoleåret 2017/2018. Det samme gjelder barn født før 2011 og som ennå ikke har begynt i skolen (utsatt skolestart). Dåpsattest eller fødselsattest må tas med ved frammøte eller sendes rektor.

Innskrivingen foregår slik:

Bjarnetjønna skole

8. desember kl. 18.00 er det innskriving av nye elever.

Sandnes skole

23. november kl. 18. 00 er det innskriving av nye elever.

Søvik skole

Fødselsattest leveres innen 1.desember. 

Tjøtta skole

Ta kontakt med skolen innen 1. desember.

Ura skole

23. november er det innskriving av nye elever på skolebiblioteket. Det er ikke nødvendig at elevene er med. De foresatte møter når de selv ønsker i tidsrommet mellom kl. 14.00 og 16.30. Hensikten er å innhente nødvendige elevopplysninger.  Fødselsattest tas med.

Vel møtt til innskriving!